Du är här: Hem / Kontakt / Medlem?

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan?

Den som är folkbokförd inom Kvistofta församling kan bli medlem i vår församling. Alla medlemmar betalar kyrkoavgift efter sina inkomster via skattsedeln.

Enklast är att du skriver ut anmälan om inträde i Svenska kyrkan och fyller i dina uppgifter och
skickar per post till Kvistofta församling,  Box 14,  257 21 Rydebäck
eller kommer in och lämnar på pastorsexpeditionen på Frösögatan 1 i Rydebäck.
Välkommen med!


Vad får jag som är medlem i Svenska kyrkan?

Du som är medlem får själv välja hur mycket du vill delta, men du är med och bidrar genom din kyrkoavgift.

Du erbjuds att delta i öppna verksamheter, som gudstjänster och träffar, men också i regelbundna grupper som t ex körer. I livets avgörande skeden välkomnas du till dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Du är med och bidrar till att ensamma och sjuka människor får besök, att sörjande får möta andra i samma situation, att den som behöver hjälp oförutsett kan få ekonomisk hjälp och stöttning i kontakter med myndigheter.

Du är med och betalar för våra verksamheter, som alla bjuds in till och mycket är gratis: gudstjänster, konserter, konfirmandundervisning, öppen förskola, föredrag, körer, barngrupper m.m.

Du är med och betalar för kyrkans personal: anställda inom barn- och ungdomsverksamhet, musik, diakoni, gudstjänstverksamhet. I vår församling är vi drygt 30 anställda som tillsammans med våra deltagare skapar församlingens verksamheter.

Du är med och betalar för kyrkans byggnader. Svenska kyrkan får kyrkoantikvarisk ersättning från staten, som bara täcker en bråkdel av de verkliga kostnaderna för våra kyrkor. I vår församling finns fem kyrkor och fyra församlingshem.


Svenska kyrkan i Kvistofta har drygt 13000 invånare och växer, men medlemmarna i Svenska kyrkan ligger konstant, eller minskar svagt med knappt 10000 medlemmar. Det medför att allt färre får betala för att kyrkans gemenskap ska erbjudas till allt fler. I vår församling förs samtal om besparingar, eftersom intäkterna minskar och utgifterna ökar.

TACK till dig som vill vara med i vår församling!
 
Alla rättigheter reserverade Kvistofta Församling
Svenska kyrkan
2016
Besöksadress Kvistofta Församling Frösögatan 1
257 30 Rydebäck
Postadress Kvistofta Församling Box 14 257 21 Rydebäck
Telefon 042-37 33 00 E-postadress kvistofta.forsamling(snabel-a)svenskakyrkan(punkt)se